Bidra med din kunnskap

Hvordan kan du bidra med kunnskap?

Vi i GoOpen ProsjekLab «høster kunnskap» og deler den på et digitalt format. I det tradisjonelle paradigmet vil dette typisk bety at man arrangerer seminarer, konferanser og workshops hvor man inviterer målgrupper til å delta. Vi snur dette på hode og jobber basert på det vi kaller «flipped conference» utelukkende med foredragsholdere.

I praksis betyr dette at vi arrangerer egne workshops med noen ukers mellomrom hvor vi samler offentlige virksomheter og organisasjoner som har gjort prosjekter meg gjenbruksverdi for andre. I disse workshopen gjør vi opptak av foredrag og læringsenheter. Formatet kan være alt fra enkle foredrag med slides, skjerm-demo(screencast) eller lengre læringsløp hvor vi kombinerer flere formater.

Hvilke typer prosjekter?

Det kan være alt fra utvikling av en ny IKT-løsning, et spennende prosjekt eller en ny tjeneste/innovasjon innenfor andre områder innenfor offentlig sektor.

Hvordan publiseres foredragene?

Vi i GoOpen ProsjektLab gjør opptak, redigering og publisering av foredraget. Selve foredraget publiseres på Vimeo og på vår nettside under en Creative Commonslisens. Dette betyr at også andre som finner nytte i foredraget kan publisere disse på deres nettsider.

Har din organisasjon gjort noe som dere kunne tenke dere å dele med andre så ta kontakt med på: