Maarifa – Global deling av kunnskap

 • Maarifa – god læring for alle

  lone-tree-on-common

  Maarifa-prosjektet skal  skape et globalt rammerværk for god læring hvor teknologi er en integrert del av læringsprosessen.

  Maarifa-prosjektet skal utvikle en læringsmetode basert på gjenbruk av teknologi, læringsressurser, spill andre relevante kilder.

  Maarifa-prosjektet skal  skape et globalt rammerværk for god læring hvor teknologi er en integrert del av læringsprosessen.

  Maarifa-prosjektet skal utvikle en læringsmetode basert på gjenbruk av teknologi, læringsressurser, spill andre relevante kilder.

  Maarifa-prosjektet skal pilotere en nasjonal infrastruktur for frie digitale læringsressurser, som understøtter deling og gjenbruk av kunnskap og erfaringer (læringsressurser) i offentlig sektor. Prosjektet vil imøtekomme overordnede politiske ønsker både nasjonalt og i EU om mer deling, gjenbruk og viderebruk av åpne offentlige data og informasjon. Prosjektet vil i tillegg til å utvikle en teknisk innholdstjeneste også tilrettelegge andre verdiøkende tjenester knyttet til kvalitetssikring og tilgjengeliggjøring av digitalt, rikt innhold.

 • Høste inn og strukturere kunnskap

  Maarifa-prosjektet skal kartlegge fagområder med store gjenbruksgevinster og digitale ressurser som kan bidra med kunnskap innenfor disse områdene.

  Maarifa- prosjektet skal høste inn beste praksis av kunnskap fra de fremste nasjonalt tilgjengelige ressursene innenfor offentlig sektor.

  Maarifa-prosjektet skal høste inn internasjonale digitale læringsressurser for gjenbruk gjennom oversettelser til norsk av ressurser med høy kvalitet

 • Maarifa skal tilgjengeliggjøre kunnskap digitalt

   

  Maarifa skal gjøre tilgjengelig store mengder eksisterende, norske digitale læringsressurser på en måte som gjør dem enklere å gjenbruke, på tvers av tekniske plattformer.

  Maarifa-prosjektet skal utforme nye kurs, seminar og mindre læringsenheter, utformet digitalt gjennom tekst, bilde, film og lyd.

  Alle ressurser gjennomgår en standard transformasjonsprosess eller “pipe” og legges ut åpent og plattformuavhengig, noe som gjør at alle kan utnytte og gjenbruke innholdet.

  Maarifa-prosjektet skal etablere et fagmiljø for å sikre faglig kvalitet, pedagogisk utforming av materiell samt en egen faggruppe for åpne standarder og universell utforming.

 • Internasjonalt samarbeid – et globalt nettverk

  Maarifa-prosjektet skal skape et globalt nettverk for god læring, hvor teknologi er en integrert del av læringsprosessen.

  Et eget prosjektområde i Maarifa blir å utvikle digitale læremidler tilpasset de aktuelle språkområdene, bl.a. ved å oversette eksisterende norske og internasjonalt tilgjengelige ressurser.

  Satsingen rettes mot skoler som nettopp er bygget, eller er under bygging, og hvor tilgang til digitale læringsressurser vil være en verdifull utvidelse av den bistand som byggingen av skolen representerer.